تاثیر امواج الکترومغناطیسی بر مغز انسان

تاثیر امواج الکترومغناطیسی بر مغز انسان

امواج الکترومغناطیسی:

سلول های مغز انسان از نظر نورون ها و شکل هندسی با سایر سلول های بدن متفاوت هستند و این اختلاف ظاهری به علت عملکرد آنهاست.

سلول های عصبی باید تعداد زیادی اطلاعات را با جزئیات آن ها دریافت کرده و جمع بندی کنند و آن ها را برای پردازش به سلول بعدی بفرستند.

امواج الکترومغناطیسی

در مغز انسان بیش تر از ۱۰۰ میلیارد سلول وجود دارد که از این تعداد، در هر فرآیندی که مغز در آن دخیل است، چیزی در حدود ۱۰۰‌ میلیون سلول دخالت خواهند داشت.

جالب اینجاست که همه اطلاعات محیطی که از طریق نور به چشم می خورند، امواج صوتی، گرمایی، مغناطیسی و هر چیزی که روی لامسه تاثیرگذار است به محض ورود به اولین گیرنده، تبدیل به امواج الکترومغناطیسی می شود. در نتیجه مغز انسان فقط با امواج الکترومغناطیسی سروکار دارد.

تاثیر امواج بر عملکرد مغز:

فرکانس امواج الکترومغناطیسی در مغز انسان چیزی در حدود ۴۰ تا ۱۰۰‌هرتز است که اگر از ۴۰ هرتز بیشتر شود یعنی مغز در حالت استراحت قرار دارد. البته مغز تنها عضوی از بدن است که هرگز استراحت نداشته و همیشه در حال فعالیت است. حتی در مواقع خواب، مغز همچنان به اکسیژن و قند نیاز دارد.

از لحاط تئوری این امکان که امواج الکترومغناطیسی در کارکرد مغز اثرگذار باشند وجود دارد و هر موجی که بتواند در سلول های مغز نفوذ کند، می تواند در یادگیری و حافظه انسان اختلال ایجاد کند. این موضوع در طول آزمایشی که اساس آن پذیرش اکسیژن از طرف هموگلوبین بود نیز ثابت شد به این صورت که امواج موبایل باعث می شود تا هموگلوبین اکسیژن کمتری جذب کند.

در نتایج به دست آمده مغز چیزی در حدود ۵ تا ۱۰ درصد از اکسیژن کل بدن را مصرف می کند. پس اگر موبایل به همراه داشته باشید ممکن است سبب کاهش جذب اکسیژن خون شود که باعث می شود اکسیژن کمتری به مغز برسد.

تاثیر امواج الکترومغناطیسی در بروز آلزایمر:

آلزایمر یک بیماری شناختی است و اگر چه مرکز این بیماری در حافظه است اما این بیماری با بیماری فراموشی متفاوت است.

در آلزایمر، فرد ممکن است بعضی از موارد را فراموش کند اما شناخت او از بین نرفته است. به اشتباه در بین مردم این اصطلاح که آلزایمر گرفته ام رواج پیدا کرده است در حالیکه آن ها دچار فراموشی شده اند.

با توجه به اینکه بیماری آلزایمر در کشور های صنعتی رو به رشد است اما این احتمال وجود دارد که امواج هم مانند دیگر مسائل محیطی در افزایش این بیماری موثر باشد.
در حالیکه این موضوع یک فرضیه است اما طبق شواهد احتمال آن وجود دارد.

تاثیر امواج بر حافظه:

حافظه شبکه ای است که با نوعی پروتئن فعال، در درون سلول های عصبی کار می کند. امواج الکترومغناطیسی حرکت این پروتئن را مختل می کند که باعث می شود اطلاعات به سلول بعدی منتقل نشود.

از آنجا که حافظه یک شبکه است، هر اختلالی که در یک ناحیه از شبکه به وجود آید، تمام شبکه دچار اختلال می شود. امواج سبب کاهش فعالیت آنزیم ها می شوند که در این شرایط انتقال دهنده ها نمی توانند کار خودشان به خوبی انجام دهند.

در واقع فعالیت امواج الکترومغناطیسی همان کاری را انجام می دهند که حشره کش ها انجام می دهند و در اصل آنزیم های مربوط به حافظه و یادگیری را از کار می اندازند.

مواد غذایی موثر در افزایش قدرت حافظه:

کندر و مواد غذایی حاوی فسفریک اسید، زعفران و مواد حاوی کوروسین و کوروسیتین هم به نوعی در تقویت قدرت حافظه اثرگذار هستند.