تجهیزکامل آزمایشگاه شوینده/تجهیزکامل آزمایشگاه شامپو (09120716023)

2 ماه قبل در تهران
کد آگهی : 866
    برندلقمان پژوهش بهینه
    مدلتجهیزکامل آزمایشگاه شوینده وشامپو/تجهیزکامل آزمایشگاه تولید مواد ضدعفونی/آکرم ولوسیون ورنگ موزمایشگاه
    سایزبرزگ
    استانتهران
    خیابانبلوارکشاورز

لقمان پژوهش بهینه
(۰۹۱۲۱۳۱۱۵۵۱/۸۸۸۵۷۱۹۸)
-تجهیزکامل آزمایشگاه کنترل کیفیت تولید
شامپو وشوینده وکرم ولوسیون. ورنگ مو
-تجهیزکامل آزمایشگاه شامپو/مطابق استاندارد
-هود آزمایشگاهی
-میکسر شامپو وشوینده
-اتوکلاو۲۵لیتری استاندارد
-انکوباتور۵۵لیتری گرم وسرد
-آون۵۵لیتری هوشمند
-کوره الکتریکی۱۲۰۰دیجیتال
-پی اچ متر رومیزی با الکترود
-هدایت سنج دیجیتال
-بنماری سرولوژی دیجیتال
-ترازوی دیجیتال یکهزارم
-دسیکاتور
-هیترمگنت استایرر
-اگون ال تی/برد پارکر/ستریماید/
-سودخالص/کرومات پتاس
-کیت سختی
کیت کلر
و….
-تجهیزکامل آزمایشگاه غذایی..
۰۹۱۲۱۳۱۱۵۵۱
۸۸۹۵۶۱۳۵