ترازوی دیجیتال یکهزارم/ترازوی3صفر/ترازوی4صفر(09120716023)
5
منقضی شد !

ترازوی دیجیتال یکهزارم/ترازوی3صفر/ترازوی4صفر(09120716023)

قیمت : 0 تومان
5 ماه قبل / تهران

لقمان پژوهش بهینه (۰۹۱۲۶۱۱۴۷۸۶/۸۸۹۵۷۱۹۸) -فروش ترازوهای آزمایشگاهی با کیفیت مطلوب وقیمت مناسب جهت آزمایشگاههای کنترل کیفیت. صنایع غذایی ودانشگاهی. -ترازوی دیجیتال یکهزارم تا۱۲۰گرم /با محفظه […]

تجهیزکامل آزمایشگاه زعفران(09120716023)
5
منقضی شد !

تجهیزکامل آزمایشگاه زعفران(09120716023)

قیمت : 0 تومان
10 ماه قبل / تهران

لقمان پژوهش بهینه (۰۹۱۲۱۳۱۱۵۵۱/۸۸۹۵۶۱۳۵) -تجهیزکامل آزمایشگاه بسته بندی زعفران -آزمایشگاه کارخانه زعفران دارای دو بخش مجزا شامل آزمایشگاه شیمی وآزمایشگاه میکروبی است.که با توجه به […]