اسپکتروفتومتر UV مدل UV-VIS 2150
1
منقضی شد !

اسپکتروفتومتر UV مدل UV-VIS 2150

قیمت : 0 تومان
2 سال قبل / تهران ، تهران

اسپکتوفتومتر وسیله ای برای اندازه گیری میزان فوتون های (شدت نور) جذب شده است بعد از اینکه از محلول ساده رد می شود. با اسپکتوفتومتر […]