اکسیژن دقیقا در بدن ما چکار میکند؟

اکسیژن دقیقا در بدن ما چکار میکند؟

همه ما دوست داریم در جایی زندگی کنیم که هوای سالمی داشته باشد اما تا به حال از خودمان پرسیدیم که هوای خوب چه چیزی است؟ در این نوشته می‌خواهم در مورد هوای سالم و عملکرد آن در بدن مان بنویسم و امیدوارم که برای همه ما مفید باشد.

می‌دانیم که اکسیژن مهمترین گاز موجود در هواست که زندگی ما انسان‌ها به آن وابسته است. از طرفی فکر کنم که بیشتر ما هم می‌دانیم که اکسیژن فقط ۲۱% از گازهای موجود در هوای زمین را تشکیل می‌دهد بیشترین گاز موجود در هوای زمین نیتروژن است. اما چرا اکسیژن مهمترین گاز است؟

میزان اکسیژن هوا فقط 21% اسد

فقط یک دلیل دارد دقیقا به همان دلیل که برای روشن شدن آتش به اکسیژن نیاز است.

هر چیزی که قرار است به انرژی تبدیل شود باید با اکسیژن مخلوط گردد و بسوزد و تبدیل به یک نوع دیگر انرژی شود. نوع انرژی متناسب با مصرف کننده انرژی.

مثلا نفت به اکسیژن مخلوط می‌شود و آتش درست می‌شود و آتش به انرژی گرمایی تبدیل می‌گردد. این انرژی گرمایی برای درست کردن غذا و جوشاندن آب استفاده میشود.(نمیدانم طعم غذایی که روی آتشی مستقیم حاصل از سوختن نفت و هیزم، پخته شده را چشیده ای یا نه ؟ اگر نه پیشنهاد میکنم حتما آن را امتحان کن😉.)

بدن ما هم برای اینکه سلول‌ها بتوانند انرژی خود را بدست آورند باید مواد غذایی تجزیه شده را با اکسیژن بسوزانند و تبدیل به انرژی مورد نیاز خود کنند دقیقا به همین دلیل زمانی که هوا آلوده (یعنی اکسیژن هوا کم است) میشود احساس خستگی ما هم بیشتر میشود.

سلولها اکسیژن را میسوزانند و دی اکسید کربن تولید میکنند و این دی اکسید کربن باید از بدن دفع شوند این تبادل گازها در سلولها را تنفس سلولی میگویند.

هوایی که ما از طریق دهان و بینی خود تنفس می‌کنیم وارد شش ها می‌شوند و شش‌های اکسیژن را به رگ‌های خونی وارد می‌کند.

۲ نوع گردش خون وجود دارد:

  1. گردش خون از شش‌ها که اکسیژن را به اندامها میرساند این نوع گردش خون را گردش بزرگ میگویند.
  2. سلول‌های اندامهای بدن، دی اکسید کربنی را که از سوزاندن تولید کردند وارد خون میکنند و با استفاده از گردش خون این دی اکسید کربن وارد شش ها می‌شود تا بصورت بازدم از بدن خارج شود این گردش خون را گردش کوچک نیز میگویند.

تامین کننده اکسیژن بدن ما همان هوای زمین است و ریه های زمین همان پوشش گیاهی و مخصوصا درختان هستند.

هرچقدر از تعداد آنها کمتر شود اکسیژن موجود در هوا هم کمتر میشود چون درختان دی اکسید کربنی را که بدن ما تولید می‌کند دریافت می‌کنند و اکسیژن موردنیاز ما را وارد هوا میکنند. پس مراقب ریه‌های زمین باشیم.