درباره ما

بی باکس، محلی است برای خرید بی واسطه و ارزان برای کسانی که به راه حل های جدید برای مشکلات مالی  فکر میکنند.

دوست گرامی سلام،

زمان هایی هست که نیاز داری یک دستگاه برای کارت تهیه کنی و یا اینکه نیاز داری وسیله ای را برای استفاده روزمره در خانه داشته باشی. در هر کدام از این وضعیت ها باشی ممکن است مشکلاتی برای تهیه آن داشته باشی مشکلاتی که برای هر کسی در هر طبقه اجتماعی رخ میدهد ممکن است بودجه کافی برای تهیه آن نداشته باشی و یا اینکه نمیدانی آیا این دستگاه برای تو و خان